Opleiding van een Chiropractor

Er zijn opleidingsinstituten in Amerika, Engeland, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan, Denemarken en Frankrijk.

De opleiding duurt 5 jaar en wordt afgesloten met de graad Doctor of Chiropractie (D.C.). Hierbij is de vooropleiding niet meegeteld, VWO met wis-, natuur- en scheikunde; hetzelfde als voor de studie medicijnen in Nederland.

Er zijn veel verschillen in de opleiding tot chiropractor als we die vergelijken met de opleiding tot arts. Er zijn echter ook veel overeenkomsten, want beiden moeten tenslotte hetzelfde, menselijk lichaam bestuderen.

Hieronder zien we een vergelijking in de opleiding tot arts en tot chiropractor. De tabel is samengesteld op basis van curriculum van een medische universiteit en versus de Chiropractie universiteit in Amerika.

Chiropractor Studievak Arts
540 Anatomie 508
240 Fysiologie (functieleer) 326
360 Pathologie (ziekteleer) 401
165 Chemie 325
120 Microbiologie 114
630 Diagnose 324
320 Neurologie 112
360 Radiodiagnostiek (röntgen) 148
60 Psychiatrie 144
60 Verloskunde 148
210 Orthopedie 156
3.065 Totaal Uren 2.706

Andere vereiste onderwerpen

Ruggegraats aanpassingen Farmacologie
Specifieke manipulatie Immunologie
Geavanceerde radiologie Algemene chirurgie

Eind totaal uren

4.485 4.248
Sandra Vargas D.C. gediplomeerd Chiropractor :: 0486/ 455.769 :: Bijlkensstraat 9 (zijstraat van de Hoogstraat) :: 9160 Lokeren :: Belgie